Tel : +33 (0)1 85 09 34 80

1, av. Franklin D. Roosevelt

75008 Parijs, Frankrijk

Posted on by Mirjam BERG.

Volledigheidshalve treft u hieronder een korte uiteenzetting aan over de verplichting om een UBO-verklaring in te dienen bij het Franse handelsregister

Gebaseerd op de Europese Richtlijn op dit gebied, voorziet ook de Franse wet de verplichting om informatie te verstrekken aan het Handelsregister (RCS) over de uiteindelijke aandeelhouders (UBO) van alle Franse vennootschappen.

Posted on by Mirjam BERG.

Recente wetswijzigingen in het Franse arbeidsrecht

In september jl. heeft de Franse Président (Mr Macron) een aantal ordonnances uitgevaardigd die het Franse arbeidsrecht hervormen. Deze liggen nu voor bevestiging in het Franse parlement maar ook zonder een dergelijke bekrachtiging zijn ze al in werking getreden of zullen dat op korte termijn doen. Het wachten is nog op een aantal uitvoeringsbesluiten (décrets d’application).

Posted on by Mirjam BERG and Nael RAAD.

DETACHERING WERKNEMERS EU-VENNOOTSCHAPPEN FRANKRIJK

Recente wetgeving in Frankrijk (gebaseerd op de herziene Europese richtlijn) heeft de vereisten aangescherpt.

Indien een niet in Frankrijk gevestigde werkgever personeel tijdelijk naar Frankijk detacheert, bijvoorbeeld in het kader van een (ver)bouw project bij een cliënt, het installeren of onderhoud van machines, maar ook in het kader van grensoverschrijdend wegtransport, dient een speciaal dossier te worden samengesteld met daarin informatie zowel over de werkgever, als over de gedetacheerde werknemers (alles met Franse vertaling!)

Posted on by Marinka SCHILLINGS and Nael RAAD.

Enkele hoogtepunten uit het nieuwe Franse contractenrecht (2016)

Op 1 oktober 2016 treedt het nieuwe Franse verbintenissenrecht in werking op grond van de ordonnance n°2016-131 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ».

Naast een geheel nieuwe nummering van de Code Civil, bekrachtigt deze wetshervorming op bepaalde punten de standvastige rechtspraak en worden nieuwe oplossingen geïntroduceerd.

Posted on by Mirjam BERG.

(NOG) GEEN MAXIMUM SCHADEVERGOEDING IN GEVAL VAN ONRECHTMATIG ONTSLAG IN FRANKRIJK?

De wet Macron heeft nieuwe schalen geïmplementeerd met betrekking tot de schadevergoeding van werknemers op grond van kennelijk onredelijk ontslag ("licenciement sans cause réelle et sérieuse") door de Franse arbeidsrechtbanken, "Conseils des Prud'hommes" (samengestelduit werknemersvertegenwoordigers en werkgevers; i.e. geen professionele rechters).