Werkhervatting na ziekte

12 mei 2022

Wanneer een medewerker gedurende een langere periode afwezig is geweest vanwege ziekte, dient hij bij zijn terugkomst een zogenaamde visite médicale de reprise (werkhervattingsbezoek) te ondergaan bij de Médecin du travail (een soort ARBO-arts). Dit bezoek dient door de werkgever georganiseerd te worden en dient uiterlijk 8 dagen nadat de werknemer weer begonnen is met werken, plaats te vinden (het liefst voor de werkhervatting).

Dit bezoek is afhankelijk van een bepaalde periode van afwezigheid en er bestaan verschillende termijnen afhankelijk van de reden van de afwezigheid.

Sinds 1 april 2022 gelden de navolgende termijnen:

  • Wanneer de werknemer afwezig is om een niet werkgerelateerde reden is de visite de reprise verplicht na een afwezigheid van minstens 60 opeenvolgende dagen;
  • Wanneer de werknemer afwezig is vanwege werkgerelateerde ziekte is de termijn minstens 8 opeenvolgende dagen;
  • Wanneer de werknemer afwezig is vanwege een arbeidsongeval is de termijn minstens 30 opeenvolgende dagen;

Wanneer een werkneemster terugkomt van zwangerschapsverlof   is een visite de reprise altijd verplicht.

De Medecin du travail kan de werknemer goedkeuren, afkeuren of goedkeuren onder bepaalde voorwaarden. De werkgever dient er in de laatste 2 gevallen alles aan te doen om binnen het bedrijf een (andere) baan voor de werknemer te vinden en dient als dat niet mogelijk is, over te gaan tot ontslag.