Amstel & Seine Avocats

Het advocatenkantoor Amstel & Seine is opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in Frans handelsrecht en onroerend goed, met een focus op de handelsrelaties tussen Frankrijk en de Benelux.

Contact

Het team

Onze ervaren advocaten staan voor u klaar.

14 april 2021

Betalingsproblemen met een Franse insolvente debiteur

Betalingsproblemen met een Franse insolvente debiteur: waar moeten Nederlandse ondernemingen op letten om betaling van hun vorderingen zeker te stellen? Nederlandse bedrijven die in Frankrijk of met Franse bedrijven zaken doen, kunnen op enig moment te maken krijgen met een debiteur die zich in financiële moeilijkheden bevindt. In dat geval bestaat het risico dat u […]

Lees verder
18 maart 2021

Detachering werknemers EU-vennootschappen naar Frankrijk

Definitie In geval van detachering van werknemers binnen de EU: worden deze tijdelijk door hun werkgever “geplaatst” bij een ander bedrijf bijvoorbeeld een cliënt of een zustermaatschappij om daar een bepaalde opdracht uit te voeren; blijven zij in loondienst van de (oorspronkelijke) werkgever die hen instructies geeft, loon betaalt, enzovoorts; blijven de arbeidsovereenkomsten van kracht […]

Lees verder
4 augustus 2020

Commissaires aux comptes: Wat zijn de huidige verplichtingen van Franse vennootschappen ?

De Commissaires aux comptes zijn te vergelijken met de Nederlandse registeraccountants. Hun rol is echter op grond van de Franse wet uitgebreider: zij controleren en certificeren niet alleen de jaarrekeningen maar moeten ook in een aantal gevallen het openbaar ministerie inlichten. Om hun onafhankelijkheid te garanderen kunnen zij niet tijdens hun mandaat uit hun funktie […]

Lees verder