Amstel & Seine Avocats

Het advocatenkantoor Amstel & Seine is opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in Frans handelsrecht en onroerend goed, met een focus op de handelsrelaties tussen Frankrijk en de Benelux.

Contact

Het team

Onze ervaren advocaten staan voor u klaar.

12 mei 2022

Werkhervatting na ziekte

Wanneer een medewerker gedurende een langere periode afwezig is geweest vanwege ziekte, dient hij bij zijn terugkomst een zogenaamde visite médicale de reprise (werkhervattingsbezoek) te ondergaan bij de Médecin du travail (een soort ARBO-arts). Dit bezoek dient door de werkgever georganiseerd te worden en dient uiterlijk 8 dagen nadat de werknemer weer begonnen is met […]

Lees verder
3 januari 2022

De zieke werknemer

In dit artikel wordt kort ingegaan op de juridische en financiële gevolgen voor de werkgever indien één van de werknemers ziek is. In geval van een bedrijfsongeval (accident de travail) of een aan werk gerelateerde ziekte (maladie professionnelle) is een specifieke procedure van toepassing die hier niet wordt behandeld. Uitkering bij ziekte Indien een werknemer […]

Lees verder
9 december 2021

Vergelijking rupture conventionnelle / ontslag

In Frankrijk kan de arbeidsovereenkomst worden beëndigd door de werknemer (die aftreedt of met pensioen gaat*), door de werkgever (die overgaat tot ontslag op economische of persoonlijke gronden) of door beide partijen samen via een zogenoemde rupture conventionnelle. In dit artikel waarin alleen individuele gevallen en niet de collectieve ontslagen worden behandeld,  worden  deze rupture […]

Lees verder