Amstel & Seine Avocats

Het advocatenkantoor Amstel & Seine is opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in Frans handelsrecht en onroerend goed, met een focus op de handelsrelaties tussen Frankrijk en de Benelux.

Contact

Het team

Onze ervaren advocaten staan voor u klaar.

4 augustus 2020

Commissaires aux comptes: Wat zijn de huidige verplichtingen van Franse vennootschappen ?

De Commissaires aux comptes zijn te vergelijken met de Nederlandse registeraccountants. Hun rol is echter op grond van de Franse wet uitgebreider: zij controleren en certificeren niet alleen de jaarrekeningen maar moeten ook in een aantal gevallen het openbaar ministerie inlichten. Om hun onafhankelijkheid te garanderen kunnen zij niet tijdens hun mandaat uit hun funktie […]

Lees verder
2 juni 2020

Het gerechtelijke deskundigenonderzoek in Frankrijk

Het gerechtelijke deskundigenonderzoek is een procedureel instrument waar men in Frankrijk erg vaak beroep op doet in de aanloop naar een rechtszaak, op technisch (onderzoek naar de oorzaken en de omvang van een claim) en financieel gebied (het opstellen van rekeningen tussen de partijen), bij voorkeur boven het minnelijke deskundigenonderzoek. Wanneer er in een geschil […]

Lees verder
28 mei 2020

Frans arbeidsrecht

Bij het in dienst nemen van een werknemer voor een baan in Frankrijk dient rekening gehouden te worden met het feit dat het Franse arbeidsrecht op een groot aantal punten afwijkt van het recht dat op een dergelijke situatie in andere landen van toepassing is. Partijen hebben het recht in geval het een internationale arbeidsovereenkomst […]

Lees verder