Amstel & Seine Avocats

Het advocatenkantoor Amstel & Seine is opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in Frans handelsrecht en onroerend goed, met een focus op de handelsrelaties tussen Frankrijk en de Benelux.

Contact

Het team

Onze ervaren advocaten staan voor u klaar.

6 december 2022

Wijziging van de Metaal-CAO per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt een nieuwe, landelijke Metaal CAO van toepassing in plaats van de 78 huidige, regionale metaal CAO’s voor niet-kader personeel en de landelijke CAO die reeds voor kader personeel en ingenieurs bestond. Deze veranderingen betreffen alle werkgevers en de nieuwe bepalingen van de CAO zullen ook op alle reeds bestaande werkrelaties […]

Lees verder
14 september 2022

De Franse handelsagent / commercieel vertegenwoordiger

Veel bedrijven die hun ogen op de Franse markt hebben gezet doen in Frankrijk een beroep op een handelsagent (agent commercial), ook wel commercieel vertegenwoordiger genoemd. Deze handelsagent gaat namens het bedrijf op zoek naar klanten of leveranciers en kan contracten uitonderhandelen en, in voorkomend geval, namens het bedrijf (de principaal) tekenen. Dit kan een […]

Lees verder
12 mei 2022

Werkhervatting na ziekte

Wanneer een medewerker gedurende een langere periode afwezig is geweest vanwege ziekte, dient hij bij zijn terugkomst een zogenaamde visite médicale de reprise (werkhervattingsbezoek) te ondergaan bij de Médecin du travail (een soort ARBO-arts). Dit bezoek dient door de werkgever georganiseerd te worden en dient uiterlijk 8 dagen nadat de werknemer weer begonnen is met […]

Lees verder