Amstel & Seine Avocats

Het advocatenkantoor Amstel & Seine is opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in Frans handelsrecht en onroerend goed, met een focus op de handelsrelaties tussen Frankrijk en de Benelux.

Contact

Het team

Onze ervaren advocaten staan voor u klaar.

4 april 2024

Versoepeling van de regel van loyaliteit van het bewijs

Is bewijs dat op oneerlijke wijze is verkregen toelaatbaar in de rechtszaal? Kan een werkgever een opname van een gesprek zonder medeweten van de werknemer of een privébericht op Facebook als bewijs gebruiken?   In een belangrijk arrest uit 2011 (Ass. plén., 7 januari 2011, nr. 09-14.316) oordeelde de voltallige zitting van het Hof van […]

Lees verder
5 januari 2024

Mediation deel 2

Andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting dan mediation: verzoening, participatieve procedure en schikkingszitting Alternatieve geschillenbeslechting (“ADR”) wint steeds meer terrein in het Franse recht. In 2023 benadrukte de minister van Justitie de wens van de regering om minnelijke geschillenbeslechting nog verder te bevorderen.  Er bestond al een groot aantal verschillende mechanismen voor ADR, zoals verzoening, participatieve […]

Lees verder
1 december 2023

Mediation

1. De ontwikkeling van mediation in het Franse recht Frankrijk heeft sinds 1995 wetgeving over mediation ingevoerd (wet nr. 95-125 van 8 februari 1995). Sindsdien heeft mediation zich ontwikkeld, zij het aanvankelijk zeer langzaam, met name dankzij de oprichting van mediationcentra. De laatste jaren is de ontwikkeling van mediation als alternatieve geschillenbeslechtingsmethode in een stroomversnelling […]

Lees verder