Amstel & Seine Avocats

Het advocatenkantoor Amstel & Seine is opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in Frans handelsrecht en onroerend goed, met een focus op de handelsrelaties tussen Frankrijk en de Benelux.

Contact

Het team

Onze ervaren advocaten staan voor u klaar.

5 januari 2024

Mediation deel 2

Andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting dan mediation: verzoening, participatieve procedure en schikkingszitting Alternatieve geschillenbeslechting (“ADR”) wint steeds meer terrein in het Franse recht. In 2023 benadrukte de minister van Justitie de wens van de regering om minnelijke geschillenbeslechting nog verder te bevorderen.  Er bestond al een groot aantal verschillende mechanismen voor ADR, zoals verzoening, participatieve […]

Lees verder
1 december 2023

Mediation

1. De ontwikkeling van mediation in het Franse recht Frankrijk heeft sinds 1995 wetgeving over mediation ingevoerd (wet nr. 95-125 van 8 februari 1995). Sindsdien heeft mediation zich ontwikkeld, zij het aanvankelijk zeer langzaam, met name dankzij de oprichting van mediationcentra. De laatste jaren is de ontwikkeling van mediation als alternatieve geschillenbeslechtingsmethode in een stroomversnelling […]

Lees verder
8 februari 2023

De franchiseovereenkomst en de precontractuele informatieplicht

Franchising is een populaire manier om de formule van een bedrijf te ontwikkelen, maar een manier die in het Franse recht is onderworpen aan strenge regels. Voordat een franchiseovereenkomst wordt gesloten, moet een franchisegever aan bepaalde bijzondere wettelijke vereisten voldoen. In het bijzonder moet worden voldaan aan de zogeheten precontractuele informatieplicht. De franchisegever heeft een […]

Lees verder