Zelfstandigen plan

29 september 2021

Op 16 september 2021 kondigde de Franse president Macron een nieuw plan aan om zelfstandig ondernemers te hulp te schieten. Het doel van dit plan, dat begin 2022 aan het parlement zal worden voorgelegd, is om zelfstandigen beter te beschermen en daarmee het oprichten van kleine bedrijven aan te moedigen. Een van de onderdelen van het plan is de creatie van één juridisch kader voor alle zelfstandigen. Dit juridisch kader beschermt de persoonlijke eigendommen van de zelfstandig ondernemer: professionele schuldeisers kunnen zich niet verhalen op de persoonlijke eigendommen van de zelfstandige.

Het plan bevat verder maatregelen die het overdragen van een kleine onderneming vergemakkelijken en die het juridisch kader versimpelen.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.