Verplichting UBO-verklaring bij het Franse handelsregister

15 november 2017

UBO VERKLARING

Gebaseerd op de Europese Richtlijn op dit gebied, voorziet ook de Franse wet de verplichting om informatie te verstrekken aan het Handelsregister (RCS) over de uiteindelijke aandeelhouders (UBO) van alle Franse vennootschappen.

Is UBO: iedere natuurlijke persoon die rechtstreeks of indirect meer dan 25% van de aandelen van de Franse vennootschap houdt.

Termijnen:

  • Bij oprichting van een nieuwe vennootschap (of uiterlijk binnen 2 weken).
  • Bij iedere wijziging in het handelsregister.
  • Uiterlijk voor 1 april 2018 voor alle (andere) reeds bestaande vennootschappen.

Hierbij treft u het Franse formulier aan, alsmede een Engelse vertaling-uitleg. Alleen het Franse formulier dient te worden ingevuld met de gegevens van de UBO en te worden ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger van de Franse vennootschap.

  • Als meerdere natuurlijke personen meer dan 25 % houden, dienen voor elk een aparte bladzijde te worden gebruikt.
  • Als de Franse vennootschap door een andere vennootschap(pen) wordt gehouden dient tevens een groepsoverzicht te worden verstrekt.
  • Als geen enkele natuurlijke persoon rechtstreeks of indirect meer dan 25% houdt, dienen de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger van de Franse vennootschap te worden ingevuld. Indien die wettelijk vertegenwoordiger op zijn beurt ook een vennootschap is, dan de gegevens van de natuurlijk persoon die haar (indirect) vertegenwoordigt.

Sancties voor het niet(tijdig) indienen:

  • Als de wettelijk vertegenwoordiger van de Franse vennootschap een natuurlijk persoon is:6 maanden gevangenis en een boete van € 7 500.
  • Als de wettelijk vertegenwoordiger van de Franse vennootschap een rechtspersoon is boete van € 37 500 en andere maatregelen (het uitvoeringsbesluit is nog niet gepubliceerd).

Wij staan ter beschikking voor het vervullen van de formaliteiten bij het handelsregister en voor nadere uitleg.

Mirjam BERG
attorney at law at the Paris bar